විසඳුම්

ඔබට විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා අපගේ විසඳුම මෙතැනින් සොයාගත හැකිය.


100% මල නොබැඳෙන වානේ ගොඩනැගිල්ල, වාතයේ බලකොටුව


SS304 සහ SS316 අතර වෙනස


මුහුදට ඉහළින් විදුම් වේදිකාව


භූගත ගවේෂණය


කාණු පිටවීම සඳහා විසඳුම


අපගේ කපාට ගෑස් ක්ෂේත්‍රයේ යොදන ලදී


ගවේෂණ වායුව


Surge සඳහා විසඳුම


තෙල් නිමැවුම් නල මාර්ගයේ සම්පූර්ණ පැකේජය සඳහා අපගේ සැලසුම


අපගේ කපාට තෙල් ක්ෂේත්‍රයේ යොදන ලදී